Administracions > Tots els trÓmits
Procediment: Termini tancat

 
Programa de Catalogació de Camins per al període 2014-2017


 
Poden acollir-se a aquest Programa de Catalogació de camins els ajuntaments de l’illa de Mallorca, els quals no tinguin un Catàleg de camins elaborat prèviament pel Consell de Mallorca.


 
 
El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 5, de 05/07/2014).


Les instàncies s’han de presentar al Registre General del Consell Insular de Mallorca, ubicat al Carrer del General Riera, 111, 07010 Palma, (Edifici Llar de la Joventut) o a qualsevol de les oficines del Registre General del Consell Insular de Mallorca.