Caša i pesca fluvial
Seguiment poblacional de la guÓtlera (Coturnix coturnix) (07.07.2015)


El projecte estÓ integrat dins el seguiment poblacional de les espŔcies de caša menor del Servei de CašaDins els censos d’espècies cinegètiques de caça menor que ha realitzat el Servei de Caça s’hi afegeix una nova espècie: la guàtlera.  El projecte s’integra dins el seguiment nacional, coordinat també a nivell del Paleàrctic Occidental pel Dr. José Domingo Rodriguez Tejeiro, de la Universitat de Barcelona, investigador considerat com a un dels màxims experts en l’espècie i qui compta amb més de 30 anys de continuat treball de camp.


La metodologia serà una mica diferent a l’aplicada fins ara a la perdiu, llebre i conill, atès que es basa en la localització amb reclams, captura i anellament d’exemplars. Això permet extreure valuoses dades de fonologia migratòria, abundància i èxit reproductor, avaluat durant el període de la sega amb l’ajuda de pagesos col·laboradors.


Les dades acumulades els darrers anys sobre les diferents espècies objecte de seguiment són una important font d’informació que s’espera poder publicar i mantenir actualitzada en un suport dinàmic i alhora presentar-ho sobre la comarcalització cinegètica desenvolupada en el doctorat d’Antoni Barceló Adrover, tècnic de planificació territorial cinegètica.

Documents relacionats