Subvenciˇ: Termini tancat

Participació Ciutadana i Presidència. Secció de Promoció Sociocultural i Associacionisme.


 
L'objecte d'aquesta convocatòria és fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions destinades a associacions , federacions d'associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar (obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors.


 
Associacions i entitats de persones majors i federacions d'associacions de persones majors, sense ànim de lucre.


 
 
Des del 7 d' octubre fins 7 de novembre de 2016