Normalització lingüística

 • Qui som?
 • Qui som
 • Inormació diversa sobre la Direcció Insular de Política Lingüística

 • Novetats
 • Novetats
 • Informació actualitzada sobre les darreres novetats del Servei de Normalització Lingüística i notícies diverses relacionades amb la llengua catalana

 • Subvencions
 • Subvencions
 • Ajuts diversos per promoure l'ús del català en diferents àmbits

 • Publicacions
 • Publicacions
 • Material divers per facilitar l'ús del català i promoure la lecturaTècnica vocal i millora de la fonètica i la dicció en català

e_neutra.JPGCurs gratuït adreçat al col·lectiu de professionals dels mitjans de comunicació


Premis Mallorca de Creació Literària 2017

premis_mallorca_2017.pngEn les modalitats de narrativa, poesia i assaigEinescat

einescatV3.jpgRecopilació d'eines, recursos, materials i informació diversa sobre llengua catalana


Col·lecció «Llocs i mots»

2logobo.jpgLàmines de terminologia en català