Actualitat

ActualitatEl Consell destina 217.000 euros a la compra de terrenys a quatre jaciments arqueològics a Mallorca (06.08.2018)


Els ajuntaments de Ses Salines, LLubí, Manacor i Felanitx rebran ajuts per a l’adquisició de terrenys on s’ubiquen jaciments arqueològics, fruit de la convocatòria publicada aquest 2018 pel Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. “Una aposta per fer accessible el patrimoni a la ciutadania i per fomentar la seva conservació, investigació i divulgació”, en paraules del vicepresident primer, Francesc Miralles.El vicepresident Francesc Miralles, el batle de Ses Salines i la regidora de Turisme, el conseller de Turisme del Consell, la directora insular de Patrimoni i el secretari tècnic del Departament de Cultura, davant un dels talaiots d'Els Antigors.
Entre els projectes que han estat seleccionats dins aquesta convocatòria d’ajuts hi ha la compra del jaciment d’Els Antigors, a Ses Salines; la compra de terrenys que formen part del jaciment Es Racons, a Llubí; l’adquisició de nous terrenys al jaciment de Son Peretó de Manacor; i també l’ampliació del jaciment dels Closos de Can Gaià a Felanitx. En total, els diferents projectes de compra de terrenys on s’ubiquen jaciments arqueològics sumen una aportació econòmica de 216.619,96 euros per part del Consell de Mallorca.


 


Aquest dilluns, el vicepresident primer i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles ha visitat el poblat talaiòtic d’Els Antigors, acompanyat del batle de Ses Salines, Bernat Roig, el conseller de Turisme, Cosme Bonet i la directora insular de Patrimoni, Kika Coll. El Consell de Mallorca destina 72.000 euros a l’adquisició d’Els Antigors, el 90% del pressupost presentat pel consistori.


 


Per a Miralles l’objectiu principal d’aquesta convocatòria d’ajuts és “facilitar que els jaciments arqueològics que es troben avui en dia en mans privades i que no són accessibles a la ciutadania passin a formar part de l’oferta cultural dels municipis de Mallorca. També donam resposta a projectes per ampliar jaciments actuals que s’estenen per terrenys dels voltants, en mans privades. Que els jaciments siguin de titularitat pública ens ajudarà a construir un relat global de la nostra història, una estratègia global d’illa”.


 


"Enguany procedirem a la compra d'Els Antigors i el jaciment passarà de privat a públic", ha explicat el batle de Ses Salines, Bernat Roig, "això ens obrirà un ventall molt gran de possibilitats perquè es podran fer moltes actuacions: la promoció del jaciment, excavacions, divulgació científica... Estam molt contents de poder aprofundir en aquesta branca de coneixement i, sobretot, després donar-ho a conèixer a la població i al turisme, aconseguint que sigui un punt més que enriqueixi l'economia de Ses Salines". 


 


Quatre projectes de compra de terrenys


 


Els quatre projectes que han estat seleccionats dins aquesta convocatòria són jaciments que han comptat amb un programa d’intervenció arqueològica durant els darrers cinc anys. Compten, a més, amb un accés directe a través de carretera, via o espai públic. També presenten estructures visibles i dos d’ells –Els Antigors i Es Racons- estan enquadrats en la prehistòria, antiguitat o edat mitjana. Criteris, tots ells, que s’han tingut en compte a l’hora de valorar les propostes presentades pels diferents ajuntaments.


 


La convocatòria subvenciona projectes d’adquisició en funció de la població dels municipis per facilitar l’accés dels ajuntaments amb menys recursos. En el cas de l’Ajuntament de Llubí, el Consell de Mallorca subvencionarà el 100% del projecte d’adquisició de terrenys a Es Racons, al tractar-se d’un municipi que té menys de 3.000 habitants. En els altres casos, el percentatge subvencionable varia en funció de la població i va del 90% en el cas de Ses Salines, al 70% de Felanitx i el 60% de Manacor.


 


La convocatòria es finança a càrrec de l’1,5% cultural que les administracions públiques estan obligades a destinar a la cura del patrimoni i provenen bàsicament de les inversions fetes en matèria de carreteres per part del Consell de Mallorca.

Documents relacionats