Actualitat

ActualitatEL TSJIB desestima, per segona vegada, la retirada de la suspensió de llicències d’equipaments comercials (01.08.2018)


El Tribunal respon així al recurs contenciós administratiu interposat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència


La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) ha desestimat suspendre cautelarment l’acord de suspensió de llicències lligada a l’aprovació inicial del Pla d’Equipaments Comercials de Mallorca (PECMA).
La decisió respon al recurs contenciós administratiu que va interposar la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Es tracta de la segona interlocutòria del TSJIB en aquesta línia, ja que el passat mes de juny el Tribunal també va desestimar les mesures cautelars sol·licitades al recurs contenciós administratiu presentat per Unibail Rodamco Palma, SLU, empresa promotora del centre comercial de ses Fontanelles (Palma).
En l’escrit, el Tribunal, amb un sòlid raonament, destaca que la suspensió de llicències emmarcada dins el PECMA és una mesura temporal en què preval la ponderació de l’interès general. A més, assegura que el principi de l’aparença de bon dret ha d’aplicar-se “amb mesura i dilucidar la prevalença de l’interès que podria donar lloc a la procedència de la suspensió, sempre que concorri l’existència de danys i perjudicis acreditats per qui sol·licita la suspensió”.
Segons la decisió judicial, els magistrats no aprecien, doncs, que la suspensió que el Ple del Consell va aprovar el desembre de 2017 sigui contrària a la normativa. La suspensió de llicències està en vigor des que es va publicar en el BOIB l’acord del Ple juntament amb l’aprovació inicial del PECMA. Ara, aquesta decisió del Tribunal en ratifica
l’aplicació plena i tindrà vigència fins a l’aprovació definitiva del PECMA amb un màxim de dos anys.
Contra aquesta interlocutòria, hi ha la possibilitat de presentar un recurs de reposició davant el mateix Tribunal.