Actualitat

ActualitatEl Consell de Caça aprova reduir les captures de tórtora (13.07.2018)


La gestió moderna, sostenible i responsable de la caça permet la conservació d'unes espècies menys abundants i el control d'altres amb superpoblació dins un equilibri racionalUn moment de la reunió
El Consell de Caça s'ha reunit amb caràcter extraordinari, amb el punt únic de l'ordre del dia de refrendar la decisió unànime de l'Assamblea de societats de caçadors d'ajustar les captures de tórtora de 4 a 3 per enguany. Juntament amb la baixada de 6 a 4 de l'any passat, suposa la reducció en un 50% que segons els estudis, garanteix la sostenibilitat de la caça.


Quan es va celebrar la convocatòria ordinària del Consell de Caça d'enguany, es va aprovar la resolució anual de vedes, encara no es disposava de l'estudi elaborat per l'IREC (Institut de Recursos Cinegètics, del Consell Superior d'Investigacions Científiques). En aquest estudi s'hi ha inclòs dades de Mallorca aportades pel Departament de Cooperació Local i Caça. "També estam pendents de mesures europees sobre tórtora, englobades en un pla d'acció que encara no es troba en aplicació", afirma el Conseller de Desenvolupament Local, Joan Font.


La mesura presa de reducció de les captures suposa actuar en diligència tècnica, respectant les directrius europees de caça sostenible recollides a la Directiva Aus, a partir de les dades disponibles a cada moment. "El col·lectiu de caçadors està mostrant una gran disponibilitat de cara a la gestió, i el seu paper serà clau per a recuperar la tórtora", explica el director insular de Cooperació Local i Caça, Joan Manera.  Per altra banda la caça legal no és el factor determinant del declivi de la tórtora, sinó la penúria alimentària indicada i la caça il·legal a Àfrica. Per això el pla és d'àmbit mundial i coordina accions a tots els països de l'àrea de distribució de l'espècie.


Avui dia, la gestió moderna, sostenible i responsable de la caça permet la conservació d'unes espècies menys abundants i el control d'altres amb superpoblació dins un equilibri racional.

Documents relacionats