Actualitat

ActualitatL’ADT informa als ajuntaments dels canvis en matèria de disciplina urbanística (13.01.2018)


Amb l’entrada en vigor de la Llei d’urbanisme de les Illes Balears, la competència en matèria de disciplina urbanística en sòl rústic protegit és exclusiva de l’Agència.
Adreça electrònica de la persona remitent:  
Adreça electrònica de la persona destinatària: