Actualitat

La consellera acompanyada del gerent i els vicepresidents de l'IMAS
La consellera acompanyada del gerent i els vicepresidents de l'IMAS

L'IMAS convocarà 110 places corresponents a l'exercici de 2017 (03.01.2018)


La consellera Margalida Puigserver ha presentat l'oferta pública d'ocupació ordinària que és de 18 places i l'oferta extraordinària que és de 92 places