Actualitat

ActualitatDeclarat BIC el jaciment de les Termes romanes de Son Sard (14.12.2017)


El Ple del Consell ha aprovat per unanimitat la declaració de Bé d'Interès Cultural, amb la categoria de zona arqueològica, del jaciment de les Termes romanes de Son Sard, a Son Servera.


"Ampliar patrimoni cultural sempre és una bona notícia", ha indicat el vicepresident primer i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles, durant el debat de la proposta de declaració BIC d'aquestes restes arqueològiques, "més tenint en compte la presència de material ceràmic d'època romana que indica la presència d'un conjunt monumental de primer ordre". 


 


El procès de declaració de Bé d'Interès Cultural de les termes romanes de Son Sard es va iniciar el passat 10 de maig de 2016, quan la Comissió Insular de Patrimoni Històric del Consell va incoar l'expedient. Un procediment que compta amb l'informe favorable de la Universitat de les Illes Balears, emès el passat 24 d'octubre.


 


La intervenció arqueològica realitzada en el tram final de la carretera Ma-4034 ha evidenciat l'existència de restes constructives d'època romana que es corresponen a unes termes que haurien format part d'un conjunt més ampli, possiblement una vila romana. També s'ha constatat la presència de material ceràmic d'època romana en un jaciment de nova planta que es va assentar en una àrea ja habitada en anterioritat al 123 abans de Crist.


 


La presència d'aigua en aquesta zona arqueològica serveix de nexe a tots els elements tant arqueològics com etnològics que conformen el Bé d'Interès Cultural. Un jaciment singular ja que es tracta de les primeres i, de moment, les úniques construccions termals d'entitat trobades a l'àmbit rural de Mallorca.


 


La proposta d'acord aprovada avui en el Ple del Consell estableix que per assegurar l'adequada conservació d'aquestes restes "s'han de complir les limitacions de tonatge a les carreteres que travessen el jaciment arqueològic".