Actualitat

Actualitat34 milions per consolidar política cultural i impulsar inversions en infraestructures (14.11.2017)


El vicepresident primer, Francesc Miralles, ha presentat els Pressupostos del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports per al 2018. Uns comptes que creixen un 35% fins als 34 milions d’euros per consolidar canvis introduïts el darrer any, com és el nou funcionament dels dos circuits culturals de Mallorca, i per afrontar inversions en instal·lacions esportives i en matèria cultural i patrimonial.El vicepresident primer, Francesc Miralles, amb els directors insulars de Cultura, Patrimoni i Esports, Rafel M. Creus, Kika Coll i Margalida Portellsi el secretari tècnic del Departament, Francesc Ramis.
“Tenim la convicció que des de les institucions públiques podem millorar la nostra societat i tenim el compromís de fer-ho millorant la gestió dels recursos públics”, ha assegurat el vicepresident primer i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles, “des d’aquest departament duim dos anys fent feina en la millora de la gestió dels recursos de què disposam i el 2018 és un any per consolidar aquests canvis. A això se suma a un important esforç inversor en infraestructures culturals, en entitats que treballen entorn al patrimoni i per millorar les condicions de les instal·lacions esportives municipals”.


 


Per al 2018 el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports és el tercer departament que més creix en recursos del Consell de Mallorca i un dels que contribueix de manera destacada a l’aposta municipalista de la institució.


 


Amb un total de 34.097.953 milions d’euros per al 2018, un increment del 35,10%, el departament es planteja dues línies d’actuació prioritàries: consolidar els canvis introduïts el 2017 en la millora de la gestió del Pla Estratègic de Subvencions de Cultura, amb especial atenció al nou funcionament dels circuits Cultura en xarxa i Caem a través del Catàleg d’Activitats Culturals del Consell (CACIM); i un important esforç inversor en instal·lacions esportives i en infraestructures culturals. És aquí on destaca la injecció de recursos al Teatre Principal d’Inca -560.000 €-; la creació del Centre de Poesia Contemporània, Casa Blai Bonet, a Santanyí -1,5 milions €-; la segona fase de rehabilitació del Centre Cultural la Misericòrdia –amb un pressupost de 9 milions d’euros- i l’aportació de 700.000 € al projecte de rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Bellpuig, a Artà.


 


Més enllà de la consolidació dels dos circuits culturals de Mallorca, Cultura en xarxa i Caem, que duplicaran recursos un any més fins arribar als 700.000 € a disposició dels ajuntaments, el Pla de Subvencions de Cultura també incorpora novetats: una nova línia d’ajudes per a l’organització d’arxius a disposició d’ajuntaments, associacions i particulars per valor de 350.000 €; i una nova convocatòria de 100.000 € per promoure la creació i el manteniment d’espais de creació artística contemporània a Mallorca que possibilitin les residències artístiques de professionals que desenvolupin projectes de creació en qualsevol disciplina artística (arts escèniques, música, arts visuals, cinema, audiovisual…).


 


El Departament de Cultura també incrementa algunes de les seves aportacions més significatives. És el cas del Teatre Principal de Palma: l’aportació del Consell creix un 18% fins superar els 5 milions d’euros. L’objectiu és fomentar la producció pròpia, la diversificació de la programació multidisciplinar i familiar, així com l’aposta per residències artístiques creatives. L’aportació del Consell també s’iguala a la resta d’institucions a la Fundació Es Baluard, amb 500.000 €.


 


Pel que fa al Servei de Patrimoni, els esforços d’aquest 2018 se centren en noves línies de convocatòries per a la restauració de molins d’extracció d’aigua, amb 500.000 € per al Pla de Sant Jordi i 350.000 € per a actuacions de restauración de molins, sínies, cellers i tafones a la resta de Mallorca. També està previst fer feina en un programa per a la restauració del patrimoni ferroviari (150.000€); incrementar el suport a la investigació i conservació dels jaciments arqueològics tant si la impulsen els ajuntaments (200.000 €) com les universitats (100.000 €); s’amplia la convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació de patrimoni relacionat amb Ramon Llull (100.000€ per a particulars i 100.000 € per a ajuntaments); al mateix temps que s’impulsa una nova línia de feina dirigida a la restauració d’orgues històrics dins el conveni marc amb el Bisbat de Mallorca.


 


La Direcció Insular d’Esports incrementa considerablement el seu pressupost per impulsar inversions de millora en les instal·lacions esportives municipals –un programa plurianual, dotat aquest 2018 amb 4.025.000 euros-, al mateix temps que incrementa en un 10,8% -121.443 € més- les subvencions destinades a clubs i federacions esportives per potenciar l’activitat esportiva en edat escolar. L’oferta d’activitats pròpies a través dels Serveis de Promoció Esportiva també creix en pressupost: un 34%.


 


Documents relacionats