Actualitat

ActualitatEl Consell inicia l’assumpció de la titularitat i la gestió de la Residència Miquel Mir d'Inca (11.10.2017)


El ple de la institució insular ha aprovat avui per unanimitat atendre la sol•licitud de l'Ajuntament d'Inca en la qual es demana que l’IMAS assumeixi la titularitat i la gestió d’aquest centre residencial per a persones majors.Façana de la Residència Miquel Mir d'Inca.
El ple de Consell de Mallorca ha acordat avui per unanimitat atendre la sol·licitud de l'Ajuntament d'Inca, en la qual es demana que la institució insular, a través de l'Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), assumeixi la titularitat i la gestió de la Residència Miquel Mir. En aquest sentit, cal subratllar que, segons el règim competencial actual, la prestació del servei especialitzat de residència permanent per a persones majors dependents per part dels ajuntaments és una competència impròpia. A més, les actuals instal·lacions necessiten una adequació important per tal de complir amb els Decrets 123/2001 i 86/2010.


 


Aquesta decisió suposarà tenir un recurs sociosanitari i residencial per atendre a les persones majors dependents a la zona del Raiguer. A més, la residència seria el centre pel desplegament del SAID (Servei d'Atenció Integral a Domicili), ja que s'ha iniciat el projecte pilot a la comarca, i permetria que els usuaris del servei poguessin beneficiar-se de serveis especialitzats, com fisioteràpia, teràpia ocupacional, teràpies d'estimulació cognitiva, etc.


 


Per part de l'IMAS s'ha anunciat la intenció de realitzar el projecte de les obres de reforma i adequació de la residència i centre de dia Miquel Mir d'Inca a la normativa actual sobre obertura i funcionament de centres de serveis socials per a gent gran i, la seva posterior gestió i explotació del servei com a centre sociosanitari públic d'atenció a persones majors dependents de caràcter insular.


 


Per altra banda, també s'ha acordat la creació d'una comissió mixta entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament d'Inca que ha d'establir els termes en els quals es cedeix la titularitat i gestió del centre i els serveis de la Residència Miquel Mir. L'òrgan estarà integrat per vint vocals, 10 de cada institució. A la sessió constitutiva s'establiran diferents grups de treballs per poder tenir les propostes per dur a terme el procés. Així, en un termini de sis mesos, s'haurà d'arribar a un acord sobre les condicions de l'assumpció de personal, béns i recursos econòmics, i qualssevol altres circumstàncies que es considerin necessàries. Passat aquest temps, el Consell de Mallorca serà el titular i presentarà el servei de la Residència Miquel Mir d'Inca.

Documents relacionats