Actualitat

ActualitatÀlex Segura pren possessió com a nou director insular de Joventut (19.06.2017)


Amb el seu nomenament, el Consell de Mallorca es prepara per assumir les competències que li seran transferides per part del Govern el proper mes de gener de 2018, i assumeix les que ja té atorgades per la Llei de Joventut.Jesús Jurado, Joan Font, Àlex Segura, Miquel Ensenyat i Margalida Puigserver avui al Consell de Mallorca.
Àlex Segura Castelltort, nascut a Palma el novembre de 1991, ha pres possessió avui com a director insular de Joventut. Segura és graduat en Història per la Universitat de les Illes Balears (UIB), i ha cursat un màster en Formació del Professorat, també a la UIB. A nivell professional, el nou responsable de joventut del Consell ha exercit com a director de temps lliure, com a coordinador de projectes d'educació no formal, i fins a dia d'avui ha treballat com a responsable de l'àrea de formació del Centre d'Estudis de l'Esplai.


 


Segura, que ha pres possessió davant el president del Consell, Miquel Ensenyat, i el consellers Joan Font, Jesús Jurado i Margalida Puigserver, té més de deu anys d'experiència dins el moviment associatiu juvenil, i ha estat president de la Plataforma Consell de Joventut de les Illes Balears entre els anys 2014 i 2016.


 


A més de les competències de joventut que transferirà el Govern de les Illes Balears al Consell de Mallorca el proper mes de gener de 2018, el nou director insular de Joventut del assumirà les de coordinació dels serveis municipals que afecten l’àrea de joventut i lleure per tal de garantir una prestació integral i adequada a la totalitat del territori de cada illa; assistir des dels punts de vista jurídic, econòmic, formatiu i tècnic en matèria de joventut i lleure els municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió; prestació de serveis públics en matèria de joventut i lleure de caràcter supramunicipal; elaborar, aprovar i, si n’és el cas, modificar el Pla insular de joventut, mitjançant un procediment que garanteixi la participació del Consell de la Joventut de les Illes Balears, dels consells de la joventut del seu àmbit territorial, de les associacions juvenils i dels mateixos joves en general.


 


La Direcció Insular de Joventut també serà l'encarregada d'elaborar i gestionar els programes i les accions juvenils d’àmbit insular, tant els propis com els que se’ls hagin delegat o transferit; elaborar estudis i publicacions que siguin d’interès per al jovent en l’àmbit insular; fomentar i donar suport tècnic, econòmic i formatiu dels consells insulars de la Joventut; prestar suport al teixit associatiu juvenil insular com a forma prioritària de fomentar la participació del jovent, sense excloure altres formes de participació; establir programes i accions que facilitin l’autonomia personal del jovent i promoguin hàbits de vida saludables i actituds responsables, solidàries i de respecte a la diversitat; a més de qualsevol altra competència que els atribueixi una norma amb rang de llei o la normativa que desplegui aquesta.

Documents relacionats