Actualitat

Moment de les proves
Moment de les proves

Bons resultats de les primeres proves de la caldera de biomassa a Son Amer (19.05.2017)


La seva posada en marxa permetrà prescindir del gas propà i aprofitar les restes vegetals de les finques públiques com a combustible per l’aigua calenta i la calefacció