A efectes de nomenament de personal funcionari interí o de personal laboral pel Consell de Mallorca, estan actives únicament les borses que es relacionen aquí.Documents relacionats
Documents