El projecte de millora d’accés a Son Espases té com objectiu reduir dràsticament el trànsit que arriba a l’actual rotonda, mitjançant la comunicació directa, amb un viaducte de 280 m de llum, entre la part nord i la sud de la rotonda esmentada.

La tipologia del viaducte és en caixó mixt d'acer Corten i formigó de secció variable amb una amplària total de 10 m.

Aquest viaducte permetrà que tots els trajectes entre Palma i Valldemossa no passin per la rotonda actual, i així s’alliberarà la part més important del trànsit que hi arriba actualment, amb la qual cosa l'enllaç actual quedarà d'ús exclusiu per a l'accés a Son Espases i per realitzar els moviments de girs a l'esquerra.

L'actuació total és de 700 m, ja que inclou tots els murs per a l'accés al pont.

S'aglomerarà tot l'àmbit d'actuació amb ferm antilliscant.

Per disminuir l'impacte visual, la il·luminació del viaducte serà de tipus rasant amb balises incrustades al taulell.

Es preveu enjardinar totes les noves illetes i espais sorgits de la nova configuració de l'enllaç.

La principal mesura paisatgística de l'actuació és la longitud total del viaducte que, amb 280 m i només 5 piles, minimitzarà la càrrega visual, ja que es pretén crear un espai al més diàfan possible.

Termini d’execució: 8 mesos
Inversió aproximada: 5.400.000 euros