ESTAT INICIAL

Aquestes obres de reforma integral afecten dues carreteres. D'una banda, la Ma-3210, que dóna accés a la localitat de Montuïri des dels Creuers, la cruïlla formada pel desdoblament de la carretera de Manacor i la que se'n va cap a Porreres. I, d'altra, la Ma-3220, que comunica els pobles de Montuïri i Sant Joan.

Aquestes dues infraestructures per separat tenen els seus trànsits propis, el d'accés a la localitat, la primera, i entre les dues poblacions, la segona. Però també juntes formen un eix que recull el trànsit entre Sant Joan i Palma. Un trànsit de pas que, actualment, travessa per dins el casc urbà de Montuïri.

Especialment, a més a més, formen part d'un eix transversal nord sud, que surt de la Colònia de Sant Jordi i arriba fins a Pollença, passant per Campos, Porreres, Montuïri, Sant Joan, Sineu, Llubí i sa Pobla. Aquest eix, en el seu tram central entre Montuïri i Sineu, es constitueix en una drecera en general i, en particular, per als vehicles pesants, que ara es veuen obligats a voltar per Palma o Manacor. Aquest tram central quedarà completat amb aquesta intervenció, ja que la secció entre Sant Joan i Sineu es va fer fa un parell d'anys.

La carretera d'accés a Montuïri té una longitud d'un quilòmetre i un traçat dividit en dues meitats molt evidents: la primera, que és el tram des del desdoblament que discorre per camp obert, i la segona, pel propi cas urbà de Montuïri, el carrer Ramon Llull. La cruïlla amb la carretera de Sant Joan, el carrer d'Emili Pou, és un punt molt conflictiu escenari de freqüents embossos.

La carretera entre Montuïri i Sant Joan té cinc quilòmetres de longitud i va des de la cruïlla esmentada fins a la rotonda recentment construïda a l’entrada de Sant Joan. Aquesta carretera presenta també dues meitats molt diferents. La de Montuïri discorre per damunt un serral, amb nombrosa presència de parets seques. La de Sant Joan, en canvi, discorre per l'extrem d'una vall argilosa.

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

El projecte comprèn la reforma integral de les dues carreteres esmentades, amb una longitud total de sis quilòmetres, entre la rotonda dels Creuers de Montuïri i la d’accés a Sant Joan.

Se segueix el traçat que hi ha al llarg de tota la carretera, excepte en mig quilòmetre on s'adreça per sortejar el nucli urbà de Montuïri. Aquest tram discorre entre dues rotondes, una situada davant el cementeri i l'altra devora el museu de son Fornés.

Se suprimiran els revolts tancats i sense visibilitat per noves alineacions amb els paràmetres actuals de seguretat i confort per a la circulació.

La secció de la calçada passarà dels escassos sis metres actuals a una còmoda amplada de nou metres de calçada que, amb les voreres, arribarà als tretze metres en total.

S'asfaltarà amb dues capes de rodament i la darrera serà antilliscant.

Es preveu una especial atenció per encaixar la carretera en l'entorn i el territori, en general, i en les finques adjacents, en particular. La política del Consell de Mallorca és reformar les carreteres mantenint el caràcter del paisatge i els seus valors naturals i patrimonials. Es dedica, així, un esforç important per integrar la nova infraestructura en l'entorn. En concret es treballa en estreta col·laboració amb els ajuntaments i els veïns per, a partir del projecte, aconseguir-ho amb les adaptacions necessàries.