Tràmit d'informació pública: de 21 de juliol a 18 d'agost de 2017

Decret d'aprovació inicial
Projecte
Publicació al Boib