Projecte de construcció de reformat variant Algaida. Clau: 09-06.0-VA

Segons el Decret de revocació de 25 d'octubre es somet novament a informació pública el Projecte de construcció durant un termini de 20 dies hàbils. De dia 3 a 30 de novembre de 2017.

Projecte de millora de la carretera Ma-2031, tram sobre el Torrent Gros.Terme municipal de Palma de Mallorca i Marratxí. Clau: 16-21.0-EI

Tràmit d'informació pública: fins dia 1 de setembre de 2017

Projecte de traçat del desdoblament de la Ma-19 desde la variant de Llucmajor a Campos. Clau 11-11.0-DC

Tràmit d'informació pública: de 21 de juliol a 18 d'agost de 2017

Projecte de millora de sortida de Son Sardina, rotonda Ma-11 camí dels Reis. Clau: 16-20.0-ML.

Tràmit d'informació pública després de la correcció d'errades: de 7 de juliol a 3 d'agost de 2017 (20 dies hàbils).

Projecte de reforma integral del Camí de Conies. Carretera Ma-3322. Tram III, del pk 4.050 fins al pk 8.050. Terme municipal de Manacor.- Clau 15-10.0-ML

Termini d'exposició pública: de 23 de gener a 10 de febrer de 2017

Projecte d'accés a Lloseta des de la Ma-13. Fase I.- Clau: 15-33.0-ML

Termini d'exposició pública: de 13 de gener a 3 de febrer de 2017

Projecte de millora de les interseccions de la Ma-6014, Son Verí Nou i l'enllaç amb autopista Ma-19 en sentit decreixent. Clau 15-11.0-ML

Tràmit d'informació pública: de 25 de novembre a 19 de desembre de 2016

Projecte de nou enllaç de la Ma-13, pk 14.800 (Polígon de Son Llaud). Termes municipals de Santa María del Camí i de Consell - Clau 15-12.0-ML

Tràmit d'informació pública: de 27 de setembre a 3 de novembre de 2016 - 15 dies hàbils perquè es tracta d'una reforma estructural (fins 15 d'octubre de 2016) - 30 dies hàbils pel tràmit d'Estudi d'Impacte Ambiental

Aprovació inicial del Projecte d'enllaç de la Ma-20, via de cintura, amb el carrer Alfons el Magnànim. Terme municipal de Palma. Clau 15-26.0-ML

Tràmit d'informació pública: de 17 de juny a 5 de juliol de 2016

Informació pública de l'estudi d'impacte ambiental del Projecte de millora de la carretera Ma-6015, del pk 11.900 al pk 14.660, de la Intersecció de la Ma-6014 a s'Estanyol. -Clau 14-19.0-ML.

Tràmit d'informació pública: de 19 de maig a 23 de juny de 2016

Aprovació inicial de l'Estudi informatiu per a la determinació de la zona de reserva viària de la variant nord d'Artà. Clau 15-18-0-EI
Aprovació inicial del Projecte de millora d'intersecció amb rotonda "El Bosque" Ma-4010 - Ma-4014- Clau 14-31.0-ML Versió 2
Aprovació inicial del Projecte de millora de la carretera Ma-6015, del pk 11.900 al pk 14.660, de la Intersecció de la Ma-6014 a s'Estanyol.- Clau 14-19.0-ML.
Aprovació inicial del Projecte de millora de traçat de la carretera Ma-6100 Ses Salines - Colònia de Sant Jordi de pk 8+300 a 13+200.- Clau 14-18.0-ML.
Aprovació inicial del Projecte de construcció de rotonda d'accés al camí de Son Reus des de la ctra. Ma-11 Clau 14-07.0-ML

Tràmit d'informació pública: del 22-10-2014 al 10-11-2014

Aprovació inicial del Projecte de millora de les interseccions de la Ma-13a amb els accessos d'es Pont d'Inca Nou i Cas Miot.- Clau 14-13.0-ML

Tràmit d'informació pública: del 10-10-2014 al 27-10-2014

Aprovació inicial del Projecte de millora d'intersecció rotonda Ma-1 - Ma-1022 Clau:14-20.0-ML

Tràmit d'informació pública: del 14-09-2014 al 01-10-2014

Aprovació inicial del Projecte de traçat de la Variant Nord d'Inca.- Clau 11.07.0-PT

Tràmit d'informació pública: del 23-05-2014 al 14-07-2014

Aprovacio inicial del Projecte de reforç de ferm, construcció de murs i reblert de cunetes a la ctra. Ma-2131 de k. 0,000 a k. 6,000. Tram Selva - Campanet Clau: 14-11.0-RF

Tràmit d'informació pública: del 19-05-2014 al 04-06-2014

Projecte de traçat desdoblament de la Ma-19 des de la variant de Llucmajor a Campos - Clau 11-11.0-DC

Tràmit d'informació pública: del 08-03-2014 al 12-04-2014

Projecte reformat de la millora de la carretera Ma-5010. Llucmajor-Algaida.- Clau 09-01.0-MT

Tràmit d'informació pública: del 30-08-2013 al 17-09-2013

Estudi Informatiu per a la determinació de la zona de reserva viària de la Ronda Nord d'Inca. Clau 11-07.0-EI

Tràmit d'informació pública: del 30-12-2012 al 05-02-2013

Projecte constructiu de millora dels nous accessos des de l'autopista de Llevant (Ma-19) a Mercapalma, centre comercial, Coll d'en Rabassa, camí fondo (Ma-5011) i Ma-30 (millora d'accessos Palma).- Clau 10-18.0-ML

Tràmit d'informació pública: del 18-06-2012 al 04-07-2012 - Documentació definitiva del projecte

Projecte constructiu de nous accessos a Son Ferriol i Son Llatzer i enllaços entre les Ma-15, Ma-15 D, Ma-3011 i la Ma-30.- Clau 10-20.0-DC.

Tràmit d'informació pública: del 01-08-2012 al 18-08-2012 - Documentació definitiva del projecte