Contacte
Telèfon: (34) 971 17 39 30
e-mail: qualitataj@conselldemallorca.netEl Servei de Formació del Departament de Desenvolupament Local organitza cursos i jornades adreçades prioritariament al personal dels ajuntaments.


Pel que fa a cursos organitzats pel propi Servei de Formació o en col·laboració, en el present any 2018 es realitzaran un seguit d'accions formatives. A continuació s'adjunten les fitxes resum de les accions ja realitzades o en procés de realització:Activitat Formativa


duració


Mes


DOCUMENTS ADJUNTS


Jornada sensibilització envers l’accessibilitat universal.(Finalitzat)


4h


Febrer


PROGRAMA


Maneig plataforma contractació sector públic I.


4h


Abril


PROGRAMA


Maneig plataforma contractació sector públic II.


4h


maig


PROGRAMA


Programa de gestió i compt. Energètica (presencial/en línia).


15h


Abril/maig


PROGRAMA


Curs intensiu de repàs per al nivell C1.


12h


Maig


PROGRAMA


Curs intensiu de repàs per al nivell LA.


12h


Maig


PROGRAMA


Sostenibilitat i edificació pública: objectius i camí a seguir


5h


pendent


PROGRAMA


Comunitat de Recursos Humans dels Ajuntaments de Mallorca


20h


Maig


PROGRAMA


Ajuntaments de Mallorca (Recursos Humans): Registre de Personal i Relacions de Llocs de Feina


20h


Maig


PROGRAMA


La nueva ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público.


21h


Juny


PROGRAMA


Jornada Canvi Climàtic.


5h


Juny


PROGRAMA


Curs RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats locals.


5h


Juny


PROGRAMA


Tresoreria en les entitats locals.


10h


Setembre


PROGRAMA


El nou Reglament Europeu de Protecció de Dades i la seva aplicabilitat directa a partir del dia 25 de maig de 2018.


20h


Octubre


PROGRAMA


Jornada de llenguatge no sexista.


10h


Octubre


PROGRAMA


Fiscalització expedients concessió subvencions.


10h


Octubre


PROGRAMA


Política i gestió de residus.


10h


Pendent


PROGRAMA


Curs sobre la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.


5h


Pendent


PROGRAMA


Novetat: 4, 5 i 6 de juny de 2018! Nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.
El Sr. Conseller executiu del Departament de Desenvolupament Local D. Joan Font Massot es complau en notificar-vos que el pròxim 4, 5 i 6 de juny, el nostre Departament organitza conjuntament amb l’Institut Nacional d’Administracions Públiques (INAP), un curs presencial de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic de 21 hores. Aquesta activitat formativa es realitzarà a l’auditori del Centre Empresarial Son Espanyol (Parc Bit) en horari de dematí i horabaixa.
Per a la presentació de les sol·licituds teniu fins al 14 de maig de 2018 i recordau que s’han de presentar a la direcció: www.inap.es/cursos-de-administracion-local y https://buscadorcursos.inap.es. També informar-vos que en aquestes direccions trobareu el programa amb els continguts del curs en qüestió.


També teniu present, que l’INAP ha canviat el seu procés d’inscripció, i es necessita un registre previ al seu Centre d’Autenticació, per això vos adjuntam un document d’ajuda en el cas que tingueu problemes al inscriure-vos.


El Servei de Formació del Departament de Desenvolupament Local organitza cursos i jornades adreçades prioritariament al personal dels ajuntaments.


I. Pel que fa a cursos en col·laboració amb l'INAP:


Novetat:


* Dates: 4, 5 i 6 d'octubre. Curs INAP 2017 " El nuevo procedimiento de elaboración de las disposciones de carácter general en las entidades locales".


Lloc: Auditori del Centre Empresarial Son Espanyol (Parc BIT). C/ Laura Bassi, s/n. Palma.


Plànol Parc Bit (Millors zones d'aparcament P1 i P2).


Modificat!! Programa del curs.


Documentació:


II. Pel que fa a cursos organitzats pel propi Servei de Formació, en el present any 2017 es realitzaran un seguit d'accions formatives. A continuació s'adjunten les fitxes resum de les accions ja realitzades o en procés de realització:Data 2 juny: Jornada "La Remunicipalització de serveis"

El Servei de Formació del Departament de Desenvolupament Local organitza cursos i jornades adreçades prioritariament al personal dels ajuntaments.


I. Pel que fa a cursos en col·laboració amb l'INAP:


Novetat:


* Modificat dates i horaris: 19, 20 i 21 de setembre. Curs INAP 2016 "La reforma del régimen de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común; leyes 39/2015 y 40/2015 y su incidencia en la administración local". Data finalització termini inscripció 30 de juny.


Lloc: Auditori del Centre Empresarial Son Espanyol (Parc BIT). C/ Laura Bassi, s/n. Palma.


Plànol Parc Bit (Millors zones d'aparcament P1 i P2).* Modificat: Fitxa del Curs- setembre


Documentació:


Ponent José Luís López Guío:


Ponent Ignacio Martínez Vila:


Ponent Concepción Campos:
II. Pel que fa a cursos organitzats pel propi Servei de Formació, en el present any 2016 es realitzaran un seguit d'accions formatives. A continuació s'adjunten les fitxes resum de les accions ja realitzades o en procés de realització:NOU: JULIOL- NOVEMBRE 2016. 4 CURSOS DE FORMACIÓ EN COL·LABORACIÓ AMB L'IMAS D'HABILITATS I DE CONEIXEMENTS ESPECÍFICS EN MATÈRIES DE SERVEIS SOCIALS, PER ALS PROFESSIONALS DELS MUNICIPIS DE MALLORCA.


CURS SOBRE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SERVEIS TÈCNICS.


Documentació Ponent Sr. Ruben Rodríguez:


Documentació ponent Sr. Julio Sánchez:CURS AVANÇAT CERTIFICAT DIGITALEl Servei de Formació del Departament de Cooperació Local organitza cursos i jornades adreçades prioritariament al personal dels ajuntaments.


I. Pel que fa a cursos organitzats pel propi Servei de Formació, en el present any 2015 es realitzaran un seguit d'accions formatives. A continuació s'adjunten les fitxes resum de les accions ja realitzades o en procés de realització:


JORNADA "EL DESENVOLUPAMENT LOCAL EN LA SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA"


Organitzen el Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca i la UIB (amb el suport del Programa Pont "La Caixa" per a grups de recerca de la UIB). Col·labora la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears.


3a EDICIÓ DEL CURS: CURS PRINCIPIS DE COACHING I PNL, ORIENTATS A EMPODERAR A PERSONES PERQUÈ SIGUIN ELS MOTORS DEL SEU CANVI.


Organitzat pel Departament de Benestar i Dret Social del Consell de Mallorca (IMAS) i el Departament de Desenvolupament Local. Dies 18 i 19 novembre al Saló d'Actes de la Llar de la Joventut, C/ General Riera, 111- Consell de Mallorca, Palma).


Inscripció: Abans de dia 6 de novembre s'ha d'emplenar i enviar telemàticament el formulari inscripció. Per a més informació es poden posar en contacte amb la Secció Suport Tècnic Municipal de l'IMAS al Telf. 971-76-33-48


CURS PRINCIPIS DE COACHING I PNL, ORIENTATS A EMPODERAR A PERSONES PERQUÈ SIGUIN ELS MOTORS DEL SEU CANVI.


Organitzat pel Depatament de Benestar i Dret Social del Consell de Mallorca (IMAS) i el Departament de Desenvolupament Local. Es celebraran dues edicions del curs (8 i 9 octubre a Palma - 15 i 16 octubre a Lloseta).


CURS L'ANTENCIÓ EN L'ENTORN FAMILIAR. FORMACIÓ PELS TÈCNICS I TÈCNIQUES SOCIOSANITARIS/IES EN AJUDA A DOMICILI DELS SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS BÀSICS.


Organitzat pel Depatament de Benestar i Dret Social del Consell de Mallorca (IMAS) i el Departament de Desenvolupament Local. Es celebraran dues edicions del curs (13, 15, 22, 27 I 29 d'octubre a Palma - 3, 5, 10, 12 i 17 de novembre a Inca).


19 MAIG 2015: CURS PRÀCTIC DE CGAP PLUS APLICAT A LA NOVA INSTRUCCIÓ ICAL 2013.


4 MAIG 2015: "JORNADA OBSERVATORIO DE CONTRACTACIÓN".


Organitza Proyecto Esperanto, COSITATLNETWORK i Col·legi Territorial de les Illes Baleares en col·laboració amb el Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca.


24 ABRIL2015: JORNADA DE DEBAT "UN ANY DE L'ENTRADA EN VIGOR DE LA LLEI 7/2013 D'ACTIVITATS".


Organitza el Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca en col·laboració amb COSITAL Illes Balears.CURS DE REVIT LT. 30 HORES DE FORMACIÓ.
Data inici: 20/04/2015
Data Finalització: 27/05/2015
Dilluns i dimecres de 16:00 a 18:30 horas
Places disponibles: 20
Lloc de Formació: Av. Portugal nº 1 A, Palma de Mallorca Escuela EDIBCURS EINES DE COACHING I PNL PER A LA PRO ACTIVITAT EN LA INTERVENCIÓ SOCIAL.


Organitzat pel Depatament de Benestar Social del Consell de Mallorca (IMAS) i el Departament de Cooperació Local. Es celebraran dues edicions del curs (13 i 27 de març i 10 d'abril a Manacor - 14 i 28 de maig i 11 de juny a Palma).


12-13 MARÇ 2015: III JORNADAS SOBRE ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA CONTRATACIÓN.


Organitzades en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local.I . Pel que fa a cursos en col·laboració amb l'INAP:


21-25 SETEMBRE 2015: CURS DE "GESTIÓN TRIBUTARIA, INSPECCION Y RECAUDACION DE TRIBUTOS LOCALES".

Pel que fa a cursos del Servei de Formació:


20-21 NOVEMBRE 2014: JORNADES "BIOCONSTRUCCIÓ MALLORCA 2014"


1 JULIOL 2014: JORNADA "LA COOPERACIÓ LOCAL EN LA SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA"


6 DE JUNY DE 2014: JORNADA SOBRE LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L'ADMINITRACIÓ LOCAL.

16 DE MAIG DE 2014: JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL NOU PERÍODE LEADER

Jornada organitzada en col·laboració amb el Grup d'Acció Local - Associació Mallorca Rural i dirigida a càrrecs electes municipals i personal tècnic dedicat a assumptes relacionats amb el foment de l'activitat econòmica en el medi rural així com responsables d'entitats i associacions membres de Mallorca Rural i altres d'interessades.


7-11 D'ABRIL DE 2014: CURS DE CERTIFICACIÓ DIGITAL I SIGNATURA ELECTRÒNICA. PALMA.


3-4 D'ABRIL DE 2014: JORNADES SOBRE "ESTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LAS HACIENDAS LOCALES".


Nova documentació:

Documents ponent Sr. Fernando Álvarez:

Documents ponent Sr. Adolfo Dodero:12-14 DE FEBRER DE 2014: JORNADES SOBRE "ASPECTOS PRÀCTICOS DE LA CONTRATACIÓN II. ASPECTOS INICIALES Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS".Pel que fa a cursos en col·laboració amb l'INAP:


29 SETEMBRE-3 OCTUBRE 2014: CURS PRESENCIAL "CONTABILIDAD PÚBLICA LOCAL: LAS NUEVAS INSTRUCCIONES DE CONTABILIDAD LOCAL Y SUS PLANES DE CUENTAS"