Reportatge sobre l’evolució del paper de Mallorca dins la construcció del projecte europeu.Reportatge sobre l’evolució del paper de Mallorca dins la construcció del projecte europeu.

D'ençà que Mallorca s'integrà a la Unió Europea -1986-, ens hem beneficiat d'inversions i subvencions europees per les nostres empreses, el nostre desenvolupament territorial i la nostra cohesió social.

Però no som sols beneficiaris d'ajuts que Europa posa a l'abast dels seus membres. També nosaltres contribuïm amb els nostres imposts a finançar la UE. Com a ciutadans i ciutadanes europeus, com a ens locals i regionals, tenim deures, però també drets i beneficis. Hem d'aprendre a exercir-los millor.

La intenció del Consell de Mallorca és promoure una Mallorca més activa, que treballi i participi a l'hora de definir l'Europa del futur: una Europa més social, democràtica i participativa.