Espai de cooperació entre col·lectivitats territorials en el qual es desenvolupen actuacions integrades en diferents àmbits estratègics per a la cohesió econòmica i social dels territoris que el componen.



Què és Arc Llatí?

L’Arc Llatí és una associació de Diputacions i Consells Insulars espanyols, Províncies italianes i Departaments francesos de la Mediterrània Occidental, que s'estén per un euroterritori policèntric del Sud d'Europa i que va des de l'Algarve fins a Sicília.

L'existència d'Arc Llatí es remunta al 1999, però es va constituir oficialment com a Associació el juny de 2002 a Montpellier.

Arc Llatí tracta, entre altres comeses, de crear un espai de cooperació entre administracions de segon nivell; articular un discurs coherent i comú en un espai del Mediterrani fins al moment molt fragmentat; i que Europa no deixi de mirar al sud i incorpori la perspectiva mediterrània en la formulació de les seves polítiques.

Quin paper juga el Consell de Mallorca dins Arc Llatí?

El Consell de Mallorca forma part del Consell d'Administració i exerceix la Presidència de l'Associació, representada per la pròpia presidenta del Consell, des de la darrera Assemblea General realitzada a Torí el febrer de 2009. El mandat estatutari dura dos anys.

El Consell de Mallorca té el repte de consensuar i aprovar, dins el seu mandat, el nou pla estratègic de l'Arc Llatí. Es pretén reforçar el paper de les administracions intermitges -entre les locals i regionals com son els Consells Insulars a la Unió Europea (UE)-, desenvolupar la importància política i la participació de les administracions locals a la UE, fer jugar a les administracions locals i intermitjes un rol més destacat dins l'estratègia euromediterrània i afavorir els intercanvis, projectes i bones pràctiques entre els ens associats.

El Departament de Cooperació Local es el responsable del seguiment de les polítiques del Consell de Mallorca dins Arc Llatí.

Podeu trobar més informació sobre Arc Llatí aquí
Podeu descarregar la Memòria d'activitats d'Arc Llatí 2009-2010 aqui