Agendes de l'equip de govern i dels alts càrrecsDEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS


DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA


DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA


DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES


DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS


DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT


DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL


DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA


INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS


INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA