El període de consulta pública comença el 3 de maig de 2018 i acaba el 24 de maigEl Consorci Serra de Tramuntana impulsa una consulta pública prèvia a l’elaboració del Reglament per a l’ús de la marca Serra de Tramuntana. Una iniciativa que respon a la necessitat de preservar, revalorar i potenciar un desenvolupament sostenible de la Serra i alhora potenciar la seva economia local. L’objectiu és crear i regular la marca Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, per donar valor afegit als productes i serveis de la zona declarada Patrimoni Mundial per part de la UNESCO el 28 de juny de 2011.La consulta, adreçada a la ciutadania en general, consta de quatre parts. Primer, la proposta d’incentivar l’economia de la Serra com a paisatge cultural. La segona argumenta la necessitat i oportunitat de l’aprovació del reglament, ja que donarà a conèixer als consumidors els productes i serveis de la zona, especialment els de l’agricultura, posant en valor l’àmbit on es generen. Així, s’estableixen els objectius de la norma: promocionar i difondre el conjunt de productes, béns i serveis, especialment agroalimentaris, d’aquest territori. I, per acabar, les solucions aportades: fixar les condicions d’ús de la marca i logotip Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial i involucrar els agents claus en el manteniment i conservació del paisatge cultural per garantir el bon ús de la marca dins un entorn sostenible.Els interessats a fer al·legacions o propostes ho podran fer des d’avui i fins dia 24 de maig, presentant una instància al Registre General del Consell de Mallorca, al carrer General Riera núm. 113 de Palma, així com a la resta de registres del Consell i per correu.Documents: