Dates exposició pública: Del dia 23 de febrer de 2015 al dia 18 d'abril de 2015 (ambdós inclosos).Acord d'aprovació inicial BOIB núm.026 del 21/febrer/2015


Document 1º


- Memòria
- Normativa
- Programa d'actuacions
- Estudi econòmic - financer
- Annex I: Senyalització
- Annex II: Elements constructius


Document 2º


- Plànols


Document 3º


- Memòria ambiental