Pla d'Intervenció d'Àmbits Turístics (PIAT) de l'illa de Mallorca. Aprovació inicial

Publicada l'aprovació inicial en el BOIB núm. 93, de 28 de juliol de 2018. El termini per presentar al·legacions comença el 30 de juliol de 2018 i finalitza l'1 d'octubre de 2018, ambdós inclosos

Acord de suspensió de llicències amb relació a l'aprovació inicial del Pla d'Intervenció d'Àmbits Turístics de l'illa de Mallorca

Publicat en el BOIB núm. 93, de 28 de juliol de 2018

Acord de suspensió de l'atorgament de llicències i autoritzacions simultani a l'Aprovació inicial del PECMA pel Ple del Consell Insular de Mallorca

Publicat en el BOIB núm. 159, de 28 de desembre de 2017

Pla director sectorial d'equipaments comercials de Mallorca (PECMa)

Publicada l'aprovació inicial en el BOIB núm. 159, de 28 de desembre de 2017. El termini per presentar al·legacions comença el 29 de desembre de 2017 i finalitza el 5 de març de 2018, ambdós inclosos

Proposició de «Llei de camins públics i rutes d'interès excursionista de Mallorca»
Revisió parcial del Pla Territorial Insular de Mallorca