Taulells virtuals dels anys commemoratius que declara el Consell de Mallorca, on podeu trobar: guies de lectura de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca, webs institucionals, itineraris d'exposicions, etc.

Any 2015-2016 Ramon Llull


Any 2015 Arxiduc Lluís Salvador


Any 2013 Juníper Serra


Any 2012 Coll Bardolet


Any 2012 Antoni M. Alcover