La renovació del préstec us permet disposar dels documents per un període extra, amb la mateixa durada que el primer.

La renovació dels préstecs la podeu fer per Internet, amb el vostre carnet.


Recordau que:

  • Heu de fer la renovació abans d'acabar el termini de préstec establert.
  • Podeu renovar les obres prestades una vegada com a màxim, sempre que un altre usuari no les hagi reservades.

Accedir al tràmit