El servei de préstec personal permet treure documents propis (llibres, audiovisuals, revistes ...) de la biblioteca per un període de temps determinat. • L’accés al servei de préstec és gratuït.
 • Cal presentar el carnet de biblioteca de qualsevol biblioteca de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca o de la Xarxa de Biblioteques de l'Ajuntament de Palma.
 • Es presten tant llibres i revistes com material audiovisual.
 • Quan se selecciona un exemplar concret dins el catàleg col·lectiu, l’apartat «Estat» de la pantalla proporciona la informació següent:
  • Consulta en sala (document exclòs de préstec)
  • Disponible (el document es pot sol·licitar en préstec)
  • Data de venciment (el document està prestat)
 • Obres de referència (enciclopèdies, diccionaris, bibliografies, anuaris...)
 • Fons antic (obres publicades abans de 1958)
 • Fons de la Secció Local
 • Publicacions periòdiques del número en curs
 • Tots els documents que, per les característiques especials o per l’estat de conservació, determina la biblioteca
Us podeu emportar fins a un màxim de 15 exemplars en el conjunt de les biblioteques de la Xarxa, distribuïts segons els suports diferents:

 • 7 llibres
 • 5 audiovisuals
 • 3 revistes (excepte el darrer número, que en resta exclòs)

Però a cada biblioteca en concret només podreu treure en préstec una quantitat màxima d'exemplars que varia d'acord amb la quantitat de fons documental de què disposa la biblioteca, així podeu treure:

 • Llibres: entre 3 i 7 exemplars
 • Audiovisuals: entre 2 i 5 exemplars
 • Revistes: 3 exemplars (cal tenir en compte que el préstec de revistes és opcional, segons cada biblioteca)
 • Llibres: màxim 21 dies
 • Revistes: màxim 7 dies
 • Audiovisuals: màxim 7 dies

Heu de tornar els documents prestats a la biblioteca on heu efectuat el préstec i dins el termini establert.

 • La biblioteca guarda fins a un màxim de 4 díes els documents reservats.
 • Només podeu reservar els exemplars prestats. No es trameten reserves de documents disponibles.
Com podeu reservar:
 • mitjançant els tràmits en línia «Reserva de documents»
 • per telèfon
 • adreçant-vos directament al personal de la biblioteca
 • Heu de fer la renovació abans d'acabar el termini de préstec establert.
 • Una vegada com a màxim, sempre que un altre usuari no hagi reservat les obres prestades.
 • L'heu de fer a la biblioteca on heu fet el préstec.
Com es pot renovar:

 • mitjançant els tràmits en línia «Accedir al tràmit»
 • per telèfon
 • per correu electrònic
 • adreçant-vos directament al personal de la biblioteca
- El servei de préstec a les biblioteques queda en suspens per a qui no ha tornat els documents en els terminis fixats, durant un temps equivalent al que s'ha retardat en la devolució.


- Si teniu documents prestats amb retard en la devolució de qualsevol de les biblioteques de les dues xarxes, no en podeu treure cap altre, fins que no heu tornat els que estan pendents.


- La biblioteca cursa les reclamacions corresponents fins a un màxim de 3. A partir de la tercera reclamació es considera que el document prestat s'ha perdut.


- En cas de pèrdua o deteriorament d'un document, ho heu de notificar a la biblioteca i heu de comprar un exemplar de la mateixa edició. Si es tracta d'una edició exhaurida, heu de reemplaçar el document per un altre de similar que la biblioteca us ha de proposar. També hi ha la possibilitat de pagar la taxa municipal corresponent als municipis que tenen establerta una taxa per a aquesta finalitat. Fins que això no es compleix, el servei de préstec a les biblioteques queda per a vosté en suspens a totes les biblioteques de de les dues xarxes.Biblioteques que ofereixen el servei:


Totes les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca.