Les biblioteques ofereixen a altres institucions, a centres educatius o a associacions la possibilitat de fer visites guiades en grup.

Inscripció:


Les persones interessades han de sol·licitar aquest servei per escrit, per correu electrònic o per fax, amb les dades següents:

  • Centre
  • Adreça
  • Persona de contacte
  • Telèfon i adreça electrònica
  • Curs i nombre d’alumnes (en el cas de centres educatius)
  • Dia i hora proposada

Contacte:


La biblioteca que es desitja visitar. Consultau-ne el directori.


També es pot sol·licitar aquest servei de la Biblioteca de Cultura Artesana a través del programa «Iniciatives als instituts»de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca.


Biblioteques que ofereixen el servei:


Totes