Si necessitau un llibre o algun altre document que no és a cap biblioteca, en podeu suggerir l'adquisició perquè formi part del fons.

A través d'aquest imprès, les desiderates o del formulari en línia, si la biblioteca dóna aquesta possibilitat, podeu proposar l’adquisició de documents. El personal tècnic valora la vostra proposta i us contesta al més aviat possible.


Si s'accepta la vostra proposta, s'adquirieix el material i us avisen quan el material s’ha incorporat al fons de la biblioteca.Biblioteques que ofereixen el servei:


Consultau-ho al personal de la biblioteca