Els documents poden ser reproduïts per a la consulta personal, d'acord amb la legislació vigent i amb les taxes aprovades en cada moment. Per gaudir de les opcions de reproducció i per pagar les taxes us heu de posar en contacte amb el personal de cada biblioteca.


Biblioteques que ofereixen el servei:


Totes