A les biblioteques podeu consultar:

  • Premsa i revistes
  • Monografies de temàtica diversa i obres literàries, tant les de lliure accés com les del fons en dipòsit, aquestes darreres requereixen una sol·licitud escrita prèvia
  • La secció de referència: enciclopèdies, diccionaris i obres generals de consulta en sala
  • Materials en altres suports: microfilms, audiovisuals, recursos electrònics, etc. En aquest cas depèn de les possibilitats de cada centre.

Biblioteques que ofereixen el servei:


Totes