Campanyes, activitats i col·laboracions diverses en l'àmbit del foment de l'ús de la llengua catalana i la promoció d'actituds favorables al procés de normalització lingüísticaLa Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca ha col·laborat en l’exposició «Petit cafè del món. Les llengües que es parlen a les Illes Balears», que va coincidir amb la presentació pública de l’estudi Les llengües a les Illes Balears. Anys 2008-2010, realitzat conjuntament per la Universitat de les Illes Balears (UIB), Linguamón–Casa de les Llengües i el Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB).


Petit cafè del món
La Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca ha col·laborat en l’exposició «Petit cafè del món. Les llengües que es parlen a les Illes Balears», que va coincidir amb la presentació pública de l’estudi Les llengües a les Illes Balears. Anys 2008-2010, realitzat conjuntament per la Universitat de les Illes Balears (UIB), Linguamón–Casa de les Llengües i el Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB). La finalització d’aquest important estudi, del qual prové la major part de les informacions sociolingüístiques de les Illes Balears que s’hi presenten, constitueix el desencadenant de l’exposició, que es va presentar per primera vegada al Casal Solleric, de l’Ajuntament de Palma, el setembre de 2010 i també s’ha exhibit als municipis d’Inca i de Manacor. Amb aquesta mostra, els visitants poden fer un recorregut per la nostra realitat sociolingüística.

L’exposició recull la transformació lingüística que es viu a les Illes Balears actualment, posa de manifest l’obertura lingüística de l’arxipèlag i demostra que la convivència a les Illes de més de 160 llengües esdevé una oportunitat per accedir a nous coneixements i intercanvis i, per tant, constitueix una font de riquesa econòmica, social i cultural.

Així mateix, aquesta Direcció Insular ha col·laborat en l’elaboració dels materials educatius de suport a la visita de l’exposició. L’oferta didàctica inclou una Guia per al professorat i dos quaderns d’activitats: Quadern de l’alumnat. Nivell 1 i Quadern de l’alumnat. Nivell 2.