Campanyes, activitats i col·laboracions diverses en l'àmbit del foment de l'ús de la llengua catalana i la promoció d'actituds favorables al procés de normalització lingüísticaComunicacions presentades a la Jornada de Dinamització Lingüística


Jornada de Dinamització Lingüística
El passat 28 de setembre de 2017, la Direcció Insular de Política Lingüística del Consell, a través del Servei de Normalització Lingüística, va participar a la Jornada de Dinamització Lingüística, organitzada per la DGPL del Govern de les Illes Balears amb la voluntat de fomentar l'intercanvi d'idees sobre experiències de dinamització lingüística des de les administracions públiques.Concretament, la Secció de Dinamització Lingüística hi presentà dues comunicacions, Projecte d’Acolliment Lingüístic i Cultural i Treballant les actituds lingüístiques, per exposar experiències concretes que es duen a terme al Servei.A continuació podeu consultar els enregistraments de les comunicacions presentades pel Servei de Normalització Lingüística:


També podeu consultar en els enllaços corresponents tots els vídeos i el material de la Jornada.Documents relacionats