Qui som?

Inormació diversa sobre la Direcció Insular de Política Lingüística

Novetats

Informació actualitzada sobre les darreres novetats del Servei de Normalització Lingüística i notícies diverses relacionades amb la llengua catalana

Subvencions

Ajuts diversos per promoure l'ús del català en diferents àmbits

Català als ajuntaments de Mallorca

Activitats que les corporacions locals duen a terme per fomentar i estendre l'ús de la llengua catalana

Premis literaris

Premis Mallorca i altres premis literaris

Aprenentatge i certificació de coneixements del català

Recursos i eines per aprendre i utilitzar la llengua catalana

Assessorament, correcció i traducció de documents

Servei d'assessorament, correcció i traducció de texts del Servei de Normalització Lingüística per a empreses i particulars

Campanyes, activitats de foment del català i col·laboracions vàries

Campanyes, activitats i col·laboracions diverses en l'àmbit del foment de l'ús de la llengua catalana i la promoció d'actituds favorables al procés de normalització lingüística

Dinamització interna

Actuacions de dinamització lingüística en l'àmbit del Consell de Mallorca

Publicacions

Material divers per facilitar l'ús del català i promoure la lectura