Felicitacions de Nadal de la Diputació Provincial de la dècada dels anys 50. Les imatges corresponen a quadres de la pinacoteca de la Institució.
A partir dels anys 60, per ordre del Ministeri de la Governació, es prohibeixen les felicitacions de caràcter oficial per raons econòmiques. Es limita l'ús a l'àmbit familiar i íntim