«Els molins: una altra mirada» és un projecte de cooperació cultural entre quatre entitats de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, que té una durada de 2 anys i ha nascut amb el propòsit de tractar el patrimoni molinològic d’aquests territoris amb un enfocament interdisciplinari que permeti posar-lo en valor en el marc del turisme cultural sostenible.


Amb el suport de l’Euroregió Pirineus Mediterrània en el marc de la convocatòria de projectes CULTURA 2013.
Socis
Europa

Objectius
Objectius

Activitats
Activitats

Ruta de molins de l'Euroregió
Resultats