Actualitat

ActualitatAclariments sobre la zonificació del lloguer vacacional de Mallorca (23.01.2018)


L’acord que s’aprovarà al Ple de divendres és un document que comença un període de consultes. Fins a l’aprovació definitiva, el document es pot millorar amb les aportacions que facin els ajuntaments.


El Departament de Territori i Infraestructures vol fer una sèrie d’aclariments sobre la zonificació del lloguer vacacional de Mallorca, per la diversitat d’opinions sorgides que es basen en fets que poden dur a confusió.


El Ple del Consell de Mallorca aprovarà, inicialment, aquest divendres la zonificació. Aquest document només es tracta d’una proposta que s’ha de sotmetre a l’opinió pública. Per aquest motiu, després de la seva publicació al BOIB començarà un període d’exposició pública de 30 dies perquè tothom tengui l’opció de presentar al·legacions.


 


TOTS ELS AJUNTAMENTS SERAN ESCOLTATS


Tothom serà escoltat però, sobretot, es treballarà directament amb els ajuntaments. A partir de l’aprovació inicial, els ajuntaments hauran de fer arribar un informe al Consell de Mallorca. Amb aquest document, totes les iniciatives municipals que siguin més restrictives que les proposades pel Consell seran vinculants directament.


No obstant això, els consistoris, a través del seu informe, també poden fer arribar propostes per modificar la zonificació.


A més, aquells ajuntaments amb algun nucli considerat saturat, podran aportar les dades més actualitzades que tenguin perquè es puguin modificar a la zonificació.


Tots els detalls de la zonificació s’exposaran a una reunió amb batles i batlesses que es durà a terme dimecres, 31 de gener. 


 


NOMÉS 35 DE 116 NUCLIS SÓN SATURATS


Aquestes xifres es divideixen en 4 nuclis saturats de litoral i 31 d’interior. Pel que fa als no saturats, són 31 al litoral i 85 nuclis d’interior.


Cal remarcar que, dels 31 d’interior que han estat considerats saturats, n’hi ha 8 que es troben al llindar amb 23 punts. És a dir, només tenen 0,5 punts més que la meitat. Des del Departament de Territori i Infraestructures, es treballarà més amb aquests municipis perquè puguin aportar més dades actualitzades que els tregui de la llista de saturats.


Aquests 8 nuclis que es troben al llindar són: la Font (Pollença), Sóller, s’Arxiduc (Valldemossa), Son Ferrandell (Valldemossa), Randa (Algaida), Ariany, Llombards (Santanyí) i Ruberts (Sencelles).


També cal destacar que, si un nucli és considerat saturat, aquesta limitació no afecta al sòl rústic comú. Per exemple, si una persona de Randa (nucli saturat) vol llogar la seva casa en sòl rústic comú, ho podrà fer ja que pertany a una altra zona. Al sòl rústic comú es permeten les estades turístiques en habitatges (ETH) de 365 dies en unifamiliars.


  


L’OPCIÓ DEL LLOGUER VACACIONAL DE 60 DIES A L’ANY


Aquest tipus d’estades turístiques en habitatges ve estipulat per la Llei de turisme de les Illes Balears. Consisteix en què l’habitatge habitual, a on s’hi està empadronat, es pugui llogar fins a 60 dies a l’any.


El Consell, ha utilitzat aquesta tipologia per poder permetre el lloguer vacacional a aquelles zones que estan declarades com a saturades.


 


LA ZONIFICACIÓ NOMÉS AFECTARÀ A LES FUTURES AUTORITZACIONS


Totes les autoritzacions d’ETH, que ja s’hagin concedit, en cap cas es veuen afectades per la zonificació. Per tant, les 40.073 places ja autoritzades es podran continuar llogant sigui al nucli que sigui.


A més, tampoc quedaran afectades per la zonificació les 45.149 places de lloguer vacacional que es troben en tramitació ni les, aproximadament, 11.000 places que estan pendents d’iniciar la tramitació.