Podeu accedir a la informació institucional, organitzativa i de rellevància jurídica que consideram més destacable en matèria de contractació administrativa duita a terme pel Consell de Mallorca


Consell de Mallorca Normativa aplicable


Consell de Mallorca Òrgans competents en matèria de contractació


Consell de Mallorca Mesa Central de Contractació


Consell de Mallorca Plecs de clàusules administratives tipus


Consell de Mallorca Models d'annexos


Consell de Mallorca Preguntes freqüents


Consell de Mallorca Enllaços d'interès


Consell de Mallorca Accés al Perfil de contractant dels organismes autònoms, consorcis i fundacions