Recopilació de cartes d'amor

banner inferior (aparece en el medio)


Ara que s'acosta el dia de Sant Valentí, volem fer una recopilació de les cartes d'amor que vàreu escriure o us escriviren quan festejàveu.


És important que les cartes es vegin amb claredat i que estiguin en bon estat per a poder-les llegir i entendre sense problemes.


Us agrairíem també que identifiquéssiu tota la documentació amb el vostre nom i amb un telèfon de contacte.


Per a coordinar la recollida o per a consultar qualsevol dubte podeu telefonar a la coordinadora de gent gran de Palma, Jerònia Marques, al telèfon 636 462 757; o a la coordinadora de la Part Forana, Joana Maria Socias, al telèfon 615 929 888.