Història: l’any 1980 un grup de naturalistes fundà una associació per aconseguir la creació i manteniment d’un museu de ciències naturals i un jardí botànic que tractàs especialment la natura de l’entorn geogràfic balear, projecte que es materialitzà el 9 de maig de 1992 quan el centre obrí les portes.

Edifici: la seu del Museu Balear de Ciències Naturals es troba en un petit palau de principis del segle XX ubicat a la finca del Camp d’en Prohom, als afores de Sóller.

Fons: el MBCN reuneix col·leccions de les diverses branques de les ciències naturals (paleontologia, zoologia, geologia, micologia...), generades pels projectes impulsats pel propi museu o bé donades o dipositades per investigadors. Entre les col·leccions específiques destaquen la de Guillem Colom, formada per un gran nombre de preparacions micropaleontològiques i una biblioteca especialitzada, la de Juan Bauzá, d’exemplars fòssils de les Balears i d’altres procedències, o la de William Waldren, que conté un important fons de restes de Myotragus.

Exposició permanent: compta amb les exposicions permanents «Història de les ciències naturals a les Balears» i «Fòssils, un esguard al passat».

Titularitat i gestió: pública, Ajuntament de Sóller, amb gestió cedida a l’Associació Museu Balear de Ciències Naturals.

Per saber-ne més:


CELIÀ, Laura. «Associació Museu Balear de Ciències Naturals: 25 anys tenint cura del nostre Patrimoni». A: I Jornades d’Estudis Locals a Sóller (Sóller, 3-4 de novembre de 2006). Palma: El Moixet Demagog, 2007, p. 93


CONSTANTINO, Carolina. «El Museu Balear de Ciències Naturals: una institució continuadora de la tradició naturalista de les Illes Balears». A: Musa (2005), núm. 1, p. 24-33