Història: la casa museu de Son Marroig és una institució privada creada l’any 1927 amb l’objectiu de preservar, divulgar i promocionar l’emblemàtica figura de l’arxiduc Lluís Salvador.

Edifici: la possessió de Son Marroig, declarada Bé d’Interès Cultural, fou adquirida l’any 1870 per l’arxiduc Lluís Salvador, que hi residí llargues temporades i hi deixà la seva empremta. En destaquen la torre de defensa del segle XVI, la tafona o els jardins, amb un templet de marbre que féu construir l’Arxiduc.

Fons: a Son Marroig es conserven nombrosos dibuixos, llibres i objectes personals de l’Arxiduc, però també una interessant col·lecció pictòrica (amb obres de Joaquim Mir, Antoni Ribas o Joan Bauçà), ceràmica o mobiliari.

Titularitat i gestió: privada.

Per saber-ne més:


RIPOLL, L. So’n Marroig y el archiduque Luis Salvador. Palma: 1952. (Panorama balear; 18)