Història: fundat l’any 1962 per l’arqueòleg nord-americà William Waldren amb l’objectiu de donar a conèixer les troballes de les seves excavacions en diversos jaciments de la zona de Valldemossa, Deià i Sóller.

Fons i exposició permanent: els materials que s’hi exhibeixen són còpies, ja que els originals es conserven al Museu de Mallorca.

Titularitat i gestió: privada.