Història: col·lecció impulsada per fra Joan Llabrés Ramis, conegut pels seus treballs de recerca en diferents aspectes de la cultura popular mallorquina. S’inaugurà el 1968.

Fons: el fons és notablement heterogeni, però s’hi poden distingir tres grans seccions: arqueologia, etnologia i numismàtica. Destaquen la col·lecció d’àmfores, les troballes arqueològiques de diferents jaciments de l’illa, com el de Ca na Vidriera, ceràmica popular com els siurells o els santets de fang policromat, estris relacionats amb els diferents oficis tradicionals...

Exposició permanent: l’exposició permanent és una mostra acumulativa dels fons, amb un cert ordre tipològic i cronològic.

Titularitat i gestió: privada, franciscans TOR.

Per saber-ne més:


LLABRÉS RAMIS, J. Guia del Museu de la Porciúncula: arqueologia, etnologia, numismàtica. Palma: Museu de la Porcíncula, 1984