Aprovació inicial del Projecte de traçat de l'enllaç de l'autopista del Llevant amb la Ma-30 i el Coll den Rabassa. Tram I. Clau: 16-09.0-ML.

Termini d'informació pública: de 13 d'abril a 14 de maig de 2018

Aprovació inicial del Projecte de reforç de ferm i dotació d'eix cívic de la carretera Ma-6100 Ses Salines- Sa Colònia de Sant Jordi, del pk 8+300 al pk 13+200. Clau: 17-13.0-RF

Termini d'informació pública: fins 2 de maig de 2018

Projecte de construcció de reformat variant Algaida. Clau: 09-06.0-VA

Segons el Decret de revocació de 25 d'octubre es somet novament a informació pública el Projecte de construcció durant un termini de 20 dies hàbils. De dia 3 a 30 de novembre de 2017.

Projecte de millora de la carretera Ma-2031, tram sobre el Torrent Gros.Terme municipal de Palma de Mallorca i Marratxí. Clau: 16-21.0-EI

Tràmit d'informació pública: fins dia 1 de setembre de 2017

Projecte de traçat del desdoblament de la Ma-19 desde la variant de Llucmajor a Campos. Clau 11-11.0-DC

Tràmit d'informació pública: de 21 de juliol a 18 d'agost de 2017

Projecte de millora de sortida de Son Sardina, rotonda Ma-11 camí dels Reis. Clau: 16-20.0-ML.

Tràmit d'informació pública després de la correcció d'errades: de 7 de juliol a 3 d'agost de 2017 (20 dies hàbils).

Projecte de reforma integral del Camí de Conies. Carretera Ma-3322. Tram III, del pk 4.050 fins al pk 8.050. Terme municipal de Manacor.- Clau 15-10.0-ML

Termini d'exposició pública: de 23 de gener a 10 de febrer de 2017

Projecte d'accés a Lloseta des de la Ma-13. Fase I.- Clau: 15-33.0-ML

Termini d'exposició pública: de 13 de gener a 3 de febrer de 2017