• Assessorament en l'elaboració de documents d'Agenda 21 local: diagnosis de sostenibilitat, plans d'acció local, informes de seguiment, etc.
  • Assessorament en planificació i gestió de processos d'Agenda 21 local.

Més informació sobre Agenda 21 local aquí

Contacte
Telèfon: (34) 971 17 39 30
e-mail: gjalemany@conselldemallorca.net