• Redacció de projectes per ajuntaments de menys de 20.000 habitants
  • Direcció d'obres
  • Assessorament tècnic de projectes municipals
  • Realització i redacció d'informes de supervisió

2017:


Normes per a la presentació durant l'any 2017 de sol·licituds de cooperació tècnica al Consell de Mallorca per a la redacció de projectes i la direcció tècnica d’obres municipals.Contacte:


Tel. (34) 971 21 98 43/ 971 21 97 72- Fax 971 17 38 26


e-mail: mmolins@conselldemallorca.net / allobera@conselldemallorca.net
Documents relacionats