• Seguiment de les polítiques europees per entitats locals
  • Difondre la informació de les institucions europees (Punts d'Informació Europea, PIE) als municipis
  • Prestar assistència tècnica en projectes europeus
  • Organitzar, promoure i coordinar cursos i seminaris de formació i informació en matèria de fons europeus
  • Organitzar i participar en qualsevol altra activitat en l'àmbit europeu


Contacte
Telèfon: (34) 971 17 36 34
Aquest servei es presta a través del Consorci Eurolocal.