El dia 20 d’octubre de 2015 s’obri el termini perquè les Entitats Locals de Mallorca de població de dret igual o inferior a 20.000 habitants puguin presentar sol·licituds de cooperació tècnica per a la redacció de certificats d’eficiència energètica d’edificis municipals durant l’any 2015 en una sola fase. El termini acaba el dia 20 de novembre de 2015. Cada entitat local solament pot sol·licitar cooperació tècnica per a la redacció del certificat d’eficiència energètica d’un sol edifici municipal. Aquesta convocatòria s’ha publicada al BOIB núm. 151 de data 15 d’octubre de 2015.


Per acollir-se a aquesta convocatòria s’ha de presentar la següent documentació:

  • Instància subscrita per la Presidència de la Corporació Local d’acord amb el model oficial de la convocatòria.

Contacte:


971219843 i 971173781


mmolins@conselldemallorca.net arivas@conselldemallorca.net


Documents relacionats